FAU Generalforsamling, Mandag 30.05.2016, kl. 20.00. Skolekjøkkenet

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Årsmelding FAU_2014_2015_Steinerskolen_i_Bergen

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Årsmelding for Foreldrerådet ved Rudolf Steinerskolen i Bergen 2013-2014

Årsmelding FAU2013_2014_Steinerskolen_i_Bergen

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Referat Generalforsamling 2014

Referat fra FAUs generalforsamling er tilgjengelig her:

Referat generalforsamling FAU 2014

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra FAUs generalforsamling er tilgjengelig her: FAU referat aarsmoete 21.05.13

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Referat fra FAU-møte 15. april 2013.

Referat fra FAU-møte 15. april 2013 ligger på referatsiden

Neste og siste FAU-møte dette semestret er tirsdag 21. mai. Samme dag er det også generalforsamling (egen innkalling).

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Referat fra FAU-møte 28. januar 2013

Referat fra FAU-møtet 28. januar 2013 ligger på referatsiden

Møteplan for FAU denne våren:

  • Mandag 28.01
  • Mandag 04.03
  • Mandag 15.04
  • Tirsdag 21.05. Generalforsamling etter FAU-møtet.
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized